logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Podlimitné zákazky

Dátum zverejnenia: 16.10.2015

  1. Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodavku a montáž stoja: “ ARTERIOGRAF”, Mokrohájska 1, Bratislava
    Spoločný slovník obstarávania (CPV): 33100000-1- Zdravotnícke vybavenie, 33120000-7 – Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
    Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: do 26.10.2015 do 12,00 hod


Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk