logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Aktuality zo základnej odborovej organizácie pri IPR

• Informovanie o zástupcoch zamestnancov pre BOZP : Ing. Hulvan, Mgr. Višňovský

• 15.1.2019 – stretnutie so zástupcami DSS a informovanie sa o možnostiach doplnkového dôchodkového sporenia

• 14.1.2019 – stretnutie odborovej organizácie s vedením IPR

• 20.12.2018 – podpísanie KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY 2019 -2020

15.11.2018 schôdza členov odborov spojená s voľbou nového predsedu, podpredsedu.
Výsledok volieb:
Nový predseda: Mgr. Mária Klinová
Nový podpredseda: Mgr. Viera Mrocková

Ďakujeme predošlým členom vedenia odborovej organizácie za ich doterajšiu prácu!

28. – 29.11.2018 – zúčastnenie sa školení predsedov a členov odborových organizácií na školení SOZZaSS o kolektívnom vyjednávaní, BOZP a tvorbe kolektívnej zmluvy na rok 2019

Kolektívne vyjednávanie – o novej kolektívnej zmluve

Mikulášške balíčky – 5.12.2018 pre deti členov odborov

Aktuality a akcie SOZZAS

www.sozzass.sk

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk