logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Akcie ZO

Výlet „Moravský okruh sa bude konať 4. mája 2013.

ČASOVÝ PLÁN VÝLETU „MORAVSKÝ OKRUH“:

07,00 - odchod z Bratislavy z Havnej vlakovej stanice

07,05 - zastávka na Patrónke v Bratislave

07,30 - zastávka v Malackách na parkovisku pri Bille

08,30 - príchod do Mikulčíc

09.00 - prehliadka pamätníka Veľkej Moravy v Mikulčiciach (90 minút)

10.30 - odchod do Strážnice (25 km), počas cesty výber z ponuky obedov

11.00 - prehliadka Múzea dediny Juhovýchodnej Moravy v Strážnici (90 minút)

13.00 - obed v Strážnici - priamo v skanzene 14.00 - odchod do Milotíc (20 km)

14.30 - prehliadka štátneho zámku Milotice (90 minút) 16.00 - odchod do Hodonína (14 km)

16.30 - prehliadka Regionálneho informačného centra + vyhliadková veža (60 minút)

17.15 - odchod z Hodonína do Mikulčíc (6 km),

17.30 - návšteva vínnej pivnice v Mikulčiciach + malá degustácia vína (pre deti mušt)

19.00 - odchod domov

20,00 - príchod do Malaciek

20,30 - príchod na Patrónku v Bratislave

20,35 - príchod na Hlavnú stanicu v Bratislave

Odchod autobusu : Bratislava (Žel.stanica) o 7:00 hod; (Patrónka) 7,05 hod; Mokrohájska 7.07 hod. a Malacky (pri Bille) o 7:30 hod

Návrat autobusu : na tie isté parkoviská do 21:00 hod

Cestovné poistenie v zahraničí

Spolu s objednávkou výletu vám ponúkam aj uzatvorenie cestovného poistenia v poisťovni Uniqa. Teraz už nebudete musieť nikam chodiť, stačí si poistenie objednať a zaplatiť zaň v pondelok 29.4. . Toto poistenie kryje vaše zdravotné ošetrenie aj pobyt v zdravotníckom zariadení v zahraničí aj v tom prípade, že nemáte plastovú kartičku poistenca z vašej zdravotnej poisťovne. Inak povedané, toto poistenie vás ochráni od momentu náhleho ochorenia, bolesti či úrazu až po dobu návratu na Slovensko. Toto cestovné poistenie neplatí na území Slovenskej republiky!

V poistení sú zahrnuté dve základné položky, a tými sú:

Poistenie liečebných nákladov znamená, že vám budú preplatené preukázateľné náklady v zahraničí:

Poistenie zodpovednosti za škodu na cestách v zahraničí znamená, že poisťovňa za vás uhradí škody, ktoré ste neúmyselne spôsobili na živote, zdraví a na veci, keď budete na výlete v zahraničí. Toto poistenie si nemôžu uzavrieť osoby:

trvalo invalidné (držitelia preukazu ZŤP)

trpiace ťažkou nervovou poruchou

nespôsobilé na právne úkony

vo veku do 6 týždňov a nad 80 rokov veku

Cena poistenia na jeden deň
Dieťa 6 týždňov - 17 rokov  - 1,39 €
Dospelý 18 - 64 rokov  - 1,53 €
Dôchodca 65 - 80 rokov  -2,95 €

Spôsob uzavretia poistenia:

Platbu za poistenie mi uhradíte do pondelka 29.4.2013. Aby poisťovňa poistku prijala, musím jej oznámiť vaše rodné číslo najneskôr v stredu 1. mája 2013, preto je termín určený na pondelok. Bez neho nie je možné poistnú zmluvu uzavrieť. Každá kópia návrhu zmluvy na poistenie je po výlete skartovaná.

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk