logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Si členom odborov?
ÁNO? SME TU PRE TEBA!
NIE? Nevadí! Informuj sa! Rozhodni sa !

 

Program Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky je založený na hodnotách slobody, sociálnej spravodlivosti, solidarity, sociálneho partnerstva s cieľom umožnenia dôstojnej životnej úrovne pre občanov Slovenskej republiky.

Silná členská základňa – silné odbory ako celok dokážu efektívne hájiť Vaše záujmy- záujmy zamestnanca- záujmy ľudí práce.

OZ

Prečo sa stať členom odborov?

Pretože bez odborov nie je:

Zamestnávateľ v prípade existencie odborov na pracovisku sám „nemôže“ rozhodnúť o:

Nepresvedčili sme Vás?

Iba vďaka odborom, ktoré presadili súčasnú podobu Zákonníka práce platí:

Čo odbory poskytujú svojim členom?

ochranu pri porušení ich práv

ochranu pred šikanovaním

bezplatné zastupovanie pred súdom

právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch

aktuálne informácie o všetkých otázkach dotýkajúcich sa postavenia a záujmov odborárov a zamestnancov

odborárske vzdelávanie

zvýhodnené ceny služieb a produktov u partnerov KOZ SR (ČSOB, SOREA, Maxima Broker, Renault, Aquacity, Sphere)

V tejto súvislosti KOZ SR spracovala informačnú príručku „Služby len členom“, ktorá informuje o poskytovanom servise/službách pre členov odborov. Príručka je na stiahnutie na webovej stránke KOZ. Napríklad v rámci projektu ZUWINBAT sme pre členov odborov pripravili v spolupráci s rakúskou odborovou centrálou ÖGB bezplatné právne poradenstvo týkajúce sa otázok a informácií z rakúskeho sociálneho systému (sociálne právo, daňové povinnosti a iné), ktoré môžu vyplynúť z cezhraničnej pracovnej činnosti.

Ako sa stať členom odborov?

Právny poriadok SR vytvára podmienky na činnosť základných odborových organizácií priamo na pracoviskách. Toto právo garantuje Ústava SR v čl. 37. Pri nástupe do zamestnania sa treba obrátiť na predsedu odborovej organizácie.

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk