logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Riaditeľka SOŠ pre žiskov s TP
Mgr. Jana Chromíková
riaditeľka SOŠ pre žiakov s TP pri IPR


Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Aktuálne informácie:

Rodičovské stretnutie dňa 11.novembra 2017

Vážení rodičia,
pozývame Vás na stretnutie rodičov s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami IPR, ktoré sa uskutoční v sobotu 11.11. 2017 od 8.30 h do 12.00 h v priestoroch IPR.

Otvoriť pozvánku

Vložené: 16.10.2017

Deň otvorených dverí 10. a 11. novembra 2017

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1 v Bratislave, ktorý sa uskutoční v piatok 10.11.2017 a v sobotu 11.11.2017.

Tešíme sa na stretnutie.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Otvoriť pozvánku

Vložené: 16.10.2017

Nové číslo časopisu Sme OK

Sme OK 3-2017

Staršie čísla časopisu nájdete TU

Vložené: 25.06.2017
Vložené: 11.05.2017

Pozvánka na rodičovské stretnutie dňa 21.4.2017

Pozývame Vás na konzultačné stretnutie s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami nášho zariadenia, ktoré sa uskutoční dňa 21. apríla 2017 (piatok) od 13.30 h do 16.00 h.

Otvoriť pozvánku

Vložené: 04.04.2017

Nové číslo časopisu Sme OK

Sme OK 2-2017

Staršie čísla časopisu nájdete TU

Vložené: 04.04.2017

Deň otvorených dverí v SOŠ pre žiakov s TP

V našom zariadení vás privítame v ktorýkoľvek deň školského vyučovania.

Otvoriť: Prečo práve naša škola

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 14.02.2017

1. miesto v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov

DIPLOM

Vložené: 19.12.2016

1. miesto v celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov

Otvoriť ocenenie

Vložené: 19.12.2016

19. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem

V dňoch 10. – 11. novembra 2016 sme sa zúčastnili 19. MVCF, ktorý sa konal v Inchebe Expo Bratislava.

Do tohto podujatia sa zapojilo celkom 63 cvičných firiem. Z celkového počtu zúčastnených cvičných firiem boli 4 CF z Rakúska, 4 CF z Rumunska a 3 CF z Českej republiky.

Otvroť podrobné informácie . . .

Vložené: 23.11.2016

Medzinárodná výstava „HODINY a KLENOTY 2016“

V dňoch 9. - 13. 11. 2016 sa v priestoroch INCHEBY konal 20. ročník výstavy HODINY a KLENOTY, ktorá predstavuje novinky z klenotníckej branže, drahokamy, polodrahokamy, ponuku náramkových hodiniek, vybavenia dielní a predajní, ale aj nástroje a náradie pre zlatníkov. Výstava prináša aj najnovšie technologické postupy vo výrobe šperkov, nové materiály a dizajn. Môžu sa na nej odprezentovať nie len známe zlatnícke firmy, ale svoj talent a zručnosti v danom odbore mohli predviesť aj študenti jednotlivých škôl.

Otvroť podrobné informácie . . .

Vložené: 18.11.2016

Výzva na voľby členov rady školy

Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Vyhlasuje
v súlade s § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

výzvu na voľby členov
Rady školy pri Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava.

PhDr. Dušan Piršel
riaditeľ

Vložené: 13.10.2016

Workshop

Dňa 14.10. 2016 sa uskutoční workshop organizovaný LPR, zameraný na prevenciu onkologických ochorení. Na podujatí sa zúčastnia vybrané žiačky z triedy II. KO.

Vložené: 09.10.2016

Rozlúčka maturantov IV. KO a IV. MPS so školou

Vyradovanie maturantov 24 5 2016

Vložené: 03.06.2016

POZVÁNKA

Salon Eva

Chcete sa dozvedieť niečo viac o starostlivosti rúk?

Žiačky I. Ko triedy pozývajú všetkých do kozmetického salónu Eva na ošetrenie rúk, kde Vám vysvetlia, prečo je starostlivosť o ruky dôležitá.

Otvoriť pozvánku
Vložené: 11.05.2016

DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY

Salon Eva

Do našej školy prijali pozvanie kozmetické poradkyne z firmy Mary Kay, ktoré pútavým spôsobom naším druháčkam a tretiačkam študijného odboru kozmetik ukázali denné líčenie.
Majsterka OV A. Panáková, PhDr. B. Vojteková

DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 1 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 2 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 3 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 4 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 5 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 6 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 7 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 8 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 9 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 10 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 11 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 12 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 13 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 14 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 15 DEKORATÍVE LÍČENIE S FIRMOU MARY KAY 16

Vložené: 11.05.2016

Praktická maturitná skúška študijného odboru kozmetik v školskom roku 2015/ 2016

Maturita

Žiačky IV. Ko preukázali svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti pod odborným dohľadom maturitnej komisie na praktickej skúške, ktorá sa konala v školskom kozmetickom salóne Eva.

Praktická maturita 1 Praktická maturita 2 Praktická maturita 3 Praktická maturita 4 Praktická maturita 5 Praktická maturita 6 Praktická maturita 7 Praktická maturita 8 Praktická maturita 9 Praktická maturita 10 Praktická maturita 11 Praktická maturita 12 Praktická maturita 13 Praktická maturita 14 Praktická maturita 15 Praktická maturita 16 Praktická maturita 17 Praktická maturita 18 Praktická maturita 19 Praktická maturita 20 Praktická maturita 21 Praktická maturita 22 Praktická maturita 23 Praktická maturita 24 Praktická maturita 25 Praktická maturita 26 Praktická maturita 27 Praktická maturita 28 Praktická maturita 29 Praktická maturita 30 Praktická maturita 31 Praktická maturita 32 Praktická maturita 33 Praktická maturita 34 Praktická maturita 35 Praktická maturita 36 Praktická maturita 37 Praktická maturita 38 Praktická maturita 39 Praktická maturita 40 Praktická maturita 41 Praktická maturita 42 Praktická maturita 43 Praktická maturita 44 Praktická maturita 45 Praktická maturita 46 Praktická maturita 47 Praktická maturita 48 Praktická maturita 49

Vložené: 11.05.2016

DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska

DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska

Začalo to 11.02.2016, kedy sa naša škola, naši žiaci a neskôr zamestnanci celého IPR rozhodli pomôcť so zbierkou pet vrchnákov pre malého a úžasného bojovníka Tobiaska, aby sa mohol zlepšovať a napredovať v Adeli centre Pieštany. Vrchnáčik ku vrchnáčiku a zrazu sme mali nazbierané dve plné vrecia. Dnes 04.05.2016 bol skvelý deň, kedy sme mali výnimočnú návštevu z TV Markíza (Patrik Herman, Jarka Kováčová a pán kameraman Miro), aby mohli prevziať tieto vrecia a osobne ich odovzdať Tobiaskovi a jeho rodine. Samozrejme, v zbierke pokračujeme aj naďalej. Všetkým veľmi pekne ďakujem. Mgr. Veronika Luptovská.

DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 1 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 2 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 3 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 4 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 5 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 6 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 7 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 8 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 9 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 10 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 11 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 12 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 13 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 14 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 15 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 16 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 17 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 18 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 19 DOBRÝ SKUTOK – zbierka PET vrchnákov pre Tobiaska 20

Vložené: 11.05.2016

Zdravá výživa

ZV

V súčasnosti sa o zdravej výžive veľa hovorí, ale naozaj vieme čo je tá správna zdravá výživa? Žiačky II. KO študijného odboru kozmetik sa preto rozhodli na našej škole uskutočniť malý prieskum, či ich spolužiaci poznajú čo je zdravé a čo nie. Pripravili rozhlasovú reláciu, urobili prieskum, ktorého výsledky uverejnili na hlavnej nástenke školy.

PhDr. Broňa Vojteková

Zdravá výživa 1 Zdravá výživa 2 Zdravá výživa 3 Zdravá výživa 4 Zdravá výživa 5 Zdravá výživa 6 Zdravá výživa 7 Zdravá výživa 8 Zdravá výživa 9 Zdravá výživa 10 Zdravá výživa 11 Zdravá výživa 12 Zdravá výživa 13 Zdravá výživa 14 Zdravá výživa 15 Zdravá výživa 16 Zdravá výživa 17 Zdravá výživa 18

Vložené: 06.05.2016

Stredoškolská odborná činnosť

Stredoškolská odborná činnosť

Žiačky tretieho ročníka študijného odboru kozmetik obhajovali práce, zamerané na rôzne otázky v kozmetickej starostlivosti. Poukázali na problematiku celulitídy, vnútorných vplyvov pôsobiacich na stav kože, zápalu, rakoviny. Keďže každá žena sa chce páčiť, zaoberali sa aj dekoratívnym líčením. Na prvých troch miestach sa umiestnili žiačky: Patrícia Ščasnárová s témou celulitída, Natália Koščová s témou vnútorné vplyvy pôsobiace na stav kože a Sára Kulichová s témou dekoratívna kozmetika.

Všetkým žiačkam gratulujeme k úspechu a želáme veľa tvorivých nápadov.

Majsterka OV A. Panákova a učiteľka odborných predmetov PhDr. B. Vojteková

Stredoškolská odborná činnosť 26 Stredoškolská odborná činnosť 27 Stredoškolská odborná činnosť 28 Stredoškolská odborná činnosť 29 Stredoškolská odborná činnosť 30 Stredoškolská odborná činnosť 31 Stredoškolská odborná činnosť 32 Stredoškolská odborná činnosť 33 Stredoškolská odborná činnosť 34 Stredoškolská odborná činnosť 35 Stredoškolská odborná činnosť 36 Stredoškolská odborná činnosť 37 Stredoškolská odborná činnosť 38 Stredoškolská odborná činnosť 39 Stredoškolská odborná činnosť 40 Stredoškolská odborná činnosť 41 Stredoškolská odborná činnosť 42 Stredoškolská odborná činnosť 43 Stredoškolská odborná činnosť 44 Stredoškolská odborná činnosť 45 Stredoškolská odborná činnosť 46 Stredoškolská odborná činnosť 47

Vložené: 25.04.2016

Dekoratívne líčenie

Salon Eva

Žiačky tretieho a prvého ročníka študijného odboru kozmetik sa zúčastnili aktivity zameranej na dekoratívne líčenie v školskom kozmetickom salóne Eva. Okrem súťaže v líčení sa dozvedeli aj rôzne zaujímavosti z histórie dekoratívnej kozmetiky.

Otvoriť celý článok

Dekoratívne líčenie 1 Dekoratívne líčenie 2 Dekoratívne líčenie 3 Dekoratívne líčenie 4 Dekoratívne líčenie 5 Dekoratívne líčenie 6 Dekoratívne líčenie 7 Dekoratívne líčenie 8 Dekoratívne líčenie 9 Dekoratívne líčenie 10 Dekoratívne líčenie 11 Dekoratívne líčenie 12 Dekoratívne líčenie 13 Dekoratívne líčenie 14 Dekoratívne líčenie 15 Dekoratívne líčenie 16 Dekoratívne líčenie 17 Dekoratívne líčenie 18 Dekoratívne líčenie 19 Dekoratívne líčenie 20 Dekoratívne líčenie 21 Dekoratívne líčenie 22 Dekoratívne líčenie 23 Dekoratívne líčenie 24 Dekoratívne líčenie 25 Dekoratívne líčenie 26 Dekoratívne líčenie 27 Dekoratívne líčenie 28 Dekoratívne líčenie 29 Dekoratívne líčenie 30 Dekoratívne líčenie 31 Dekoratívne líčenie 32 Dekoratívne líčenie 33

Vložené: 13.04.2016

Pozvánka na rodičovské stretnutie 22.4.2016

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na konzultačné stretnutie s pedagogickými a ďalšími odbornými zamestnancami nášho zariadenia, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 22. apríla 2016 od 13.30 h do 16.00 h.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Otvoriť pozvánku
Vložené: 04.04.2016

Šperky našich zlatníkov sme prezentovali v Ríme

Šperky, ktoré vyrobili naši žiaci z učebného odboru zlatník a klenotník a nadstavbového štúdia umeleckoremeselné práce boli predstavené dňa 7.4.2016 na prezentačnom programe Zlato Slovenska v Ríme, ktorý organizoval Slovenský inštitút v Ríme v spolupráci s Veľvyslanectvom SR a agentúrou Talentované deti Slovenska.

Otvoriť prezentáciu: Jedinečné veci vyrobené jedinečnými ľuďmi

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Aktualizované: 11.05.2016

TOP stredná odborná škola v Bratislavskom kraji

Na základe výsledkov výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa naša SOŠ pre žiakov s TP, Mokrohájska 1, Bratislava umiestnila v rámci Bratislavského kraja na 5. mieste.

Informácia bola zverejnená dňa 16.3.2016 na tvnoviny.sk

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 18.03.2016

Žiačky študijného odboru kozmetik Vás pozývajú do kozmetického salónu.

Salon Eva

Buď jednoducho krásna

Kozmetický salón Vás pozýva do sveta krásy a oddychu, kde môžete dopriať svojej pokožke pôžitok a relax. Naše šikovné študentky sa o Vás postarajú a Vy vyjdete ako znovuzrodená.

Otvoriť pozvánku
Vložené: 22.01.2016

Nový deň otvorených dverí

Pozývame vás na deň otvorených dverí, ktorý bude v piatok 5.2.2016.
Ak vám termín nevyhovuje radi vám predstavíme naše zariadenie, v ktorýkoľvek deň školského vyučovania.

Tešíme sa na stretnutie.

Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Otvoriť pozvánku
Vložené: 19.01.2016

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk