logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Kontaktné informácie:

Adresa:

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4

Recepcia IPR:
Tel.: 02/5465 1354 - 55, 02/5920 9111
Fax: 02/5465 0063
e-mail:sekretariat@iprba.sk

Súradnice GPS:
48.173809, 17.068755

Fakturačné údaje:
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska č. 1
842 40 Bratislava
IČO: 603 457
DIČ: 2020919153
DIČ DPH: nie sme platiteľom DPH
Druh org.: Štátna rozpočtová organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0010 3095
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Úsek riaditeľa IPR:

pracovná pozícia meno e-mail telefón
riaditeľ: PhDr. Dušan Piršel dusan.pirsel@iprba.sk 02/5465 0062
sekretariát: Slepánková Zuzana sekretariat@iprba.sk 02/5920 9106
sociálny referát: Maríková Anna anna.marikova@iprba.sk 02/5920 9107
personálne oddelenie: Ing. Eva Ábelová eva.abelova@iprba.sk 02/5920 9110
BOZP: Ing. Ján Kováč jan.kovac@iprba.sk 02/5920 91327
odkazová schránka: 02/5465 1356
Spojovateľka: 02/5465 1354 - 55
02/5920 9111
Fax: 02/5465 0063

Ekonomický úsek IPR:

pracovná pozícia meno e-mail telefón
vedúci: Ing. Petra Balážová petra.balazova@iprba.sk 02/5465 0064
hlavná účtovníčka: Ing. Oczvirková Andrea andrea.oczvirkova@iprba.sk 02/5920 9124
mzdová učtáreň: Mária Dudášová maria.dudasova@iprba.sk 02/5920 9109
finančná učtáreň: Mgr. Jana Kinová Kmeťková jana.kinova@iprba.sk 02/5920 9124
oper. - technická evidencia: Urban Anton anton.urban@iprba.sk 02/5920 9145
pokladňa: Huzovičová Silvia silvia.huzovicova@iprba.sk 02/5920 9135
sklad: Butkovičová Alena alena.butkovicova@iprba.sk 02/5920 9121
referát nákupu a podpory VO Ing. Dana Michálková dana.michalkova@iprba.sk 02/59209120

Prevádzkový úsek IPR

pracovná pozícia meno e-mail telefón
vedúci: Ing. Vlastimír Hulvan vlasto.hulvan@iprba.sk 02/5413 1883
stolárska dielňa: Jozef Roďom
elektrikár: Rudavský Róbert robert.rudavsky@iprba.sk 02/59 209 173
civilná služba - údržba: Juhoš Ján
kotolňa - vodiči: Varga Imrich
Hanker Anton
stravovacia prevádzka: Cibulková Valéria kuchyna@iprba.sk 02/5920 9 115, 0911 474 018
Máleková Zlatica zlatica.malekova@iprba.sk
práčovňa: Ihnátova Zdenka 02/59209189
správa IKT Ing. Martin Rimbala martin.rimbala@iprba.sk 0908 045 859
technik@iprba.sk

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

Mokrohájska 1
842 40 Bratislava 4

pracovná pozícia meno e-mail telefón
riaditeľka školy: Mgr. Jana Chromíková jana.chromikova@iprba.sk 02/59209 156
tajomníčka: Eva Nováčiková sekretariat-skola@iprba.sk 02/59209 158
zástupca riaditeľa pre VVP: PhDr. Margolienová Jaroslava jaroslava.margolienova@iprba.sk 02/59209 149
zástupca riaditeľa pre OP: Ing. Červená Alena alena.cervena@iprba.sk 02/59209 149
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania: Mgr. Marián Višňovský marian.visnovsky@iprba.sk 02/59209 160
zástupca riaditeľa pre PV: Mgr. Patrik Marko patrik.marko@iprba.sk
psychologička pre školu: PhDr. Bc. Jaroslava Malček jaroslava.malcek@iprba.sk 0918 524 708
kultúrna referentka: Bc. Katarína Eliášová katarina.eliasova@iprba.sk 02/59209123

Kompletný zoznam pedagogických pracovníkov školy nájdete na stránke školy . . . TU . . .

Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Mokrohájska 1
842 04 Bratislava 4

pracovná pozícia meno e-mail telefón
vedúci - manažér: Mgr. Andrea Kozová andrea.kozova@iprba.sk 02/5920 9128, 0911/474013
psychológ: Mgr. Dominika Vallušová dominika.vallusova@iprba.sk 02/5920 9157
fyzioterapeut: Mgr. Mária Klinová maria.smutna@iprba.sk 02/5920 9150, 02/5920 9153
pracovný terapeut: PaedDr. Miroslav Repka miroslav.repka@iprba.sk 02/5920 9157
administratívny pracovník: Bc. Zuzana Švédová zuzana.svedova@iprba.sk 02/5920 9157
posudkový lekár: MUDr. Igor Hajdúk igor.hajduk@iprba.sk 02/5920 9102, 155
Telefón: 02/59209157
0911474013
Fax: 02/54650063

Úsek zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie - kontakty

Mokrohájska 1
842 04 Bratislava 4

pracovná pozícia meno e-mail telefón
vedúci lekár IPR: MUDr. Igor Hajdúk igor.hajduk@iprba.sk 0911 474011, 02 59209102, 155
vedúca sestra: Anna Edlingerová anna.edlingerova@iprba.sk 02 59209154
zdravotné sestry: Marta Butková marta.butkova@iprba.sk 02 59209155
Gabriela Panáková gabriela.panakova@iprba.sk 02 59209155
fyzioterapeutky: Anna Capiaková anna.capiakova@iprba.sk 02 59209150, 153
Rozália Kandráčová rozalia.kandracova@iprba.sk 02 59209150, 153

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk