logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Ďakovné listy

(19.10. 2012)

Vážený pán riaditeľ,

prajem Vám pekný deň. Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za prijatie skupinky účastníkov medzinárodného seminára, ktorý sa uskutočnil v Bratislave a jeho témou bolo - Sociálne smerovanie Európy. Tiež Vám patrí srdečné poďakovanie za hodnotnú prezentáciu činnosti Vašej organizácie. Vaša prezentácia a celková činnosť ktorú robíte bola účastníkmi hodnotená veľmi vysoko. Ešte raz - srdečná vďaka za Vašu ochotu. Prajeme Vám , aby sa Vám Vašou záslužnou činnosťou podarilo skvalitniť život Vašich klientov. Prajeme Vám veľa zdravia a zdaru pri Vašej práci. Požehnaný čas Vám v mene všetkých účastníkov seminára praje Javorová Gabriela, predsedkyňa ZKRZ.

 


Staršie:

Ďakovné listy
(PDF dokument)

 

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk