logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Oznamy a aktuálne informácie IPR, SOŠ, CSPR a zdravotného úseku pre občanov so zdravotným postihnutím:

Fašiangový večierok

Fašiangová maska

Dňa 25.2.2020 Vás pozývame na Fašiangový večierok spojený s disco, ktorú nám zabezpečí n.o. Zdravý vývoj. Všetci ste vítaní v maskách.

Vložené: 20.02.2020

Využite možnosť priameho kontaktu so zamestnávateľom v dňoch 4.-5.3.2020 na Profesia days Bratislava 2020.

logo Profesia

Poradenstvo ohľadne zamestnania a pracovné ponuky pre ľudí so zdravotným postihnutím nájdete v CSR zóne. Radi tam aj Vás uvidíme. https://profesiadays.sk/

Vložené: 21.01.2020

Pozývame Vás na celointernátnu akciu "Predveď čo dokážeš", ktorá sa uskutoční dňa 30.1.2020 o 17:00 hod. v jedálni IPR

Plagát pozvánky Predveď čo dokážeš, ktorá sa uskutoční dňa 30.1.2020 o 17:00 hod. v jedálni IPR

Vložené: 21.01.2020

Deň otvorených dverí: 7. februára (piatok) 8:00 - 14:00

deň otvorených dverí

v piatok 7. februára 2020, 8.00 do 14.00 h

Prečo práve naša škola?

- kvalitné vzdelanie v 3-ročných učebných, 4-ročných študijných, 2-ročných nadstavbových odboroch,
- individuálny prístup k žiakom, v jednej triede je maximálne 10 žiakov,
- celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte,
- komplexnú liečebnú rehabilitáciu a zdravotnú starostlivosť.

Otvoriť pozvánku

Vložené: 20.01.2020

Druhé číslo časopisu SME OK je tu!

Úvodná stránka časopisu SME OK 2 vydanie

Obsahuje:
Téma čísla: V zajatí bariér…
Zbabralo sa aj nezbabrateľné
Vianočné posedenia
Štvrtá ázijská cesta
Príroda nerobí nič bez dôvodu
Bilancujeme a plánujeme
Recenzia knihy Nocte
Vianoce v latinke
Objatie ako dar
Osudový príbeh


(kliknutím na obrázok otvoríš PDF súbor, veľkosť: 2,5 MB)

Vložené: 20.01.2020

Sme OK je späť!

Úvodná stránka časopisu SME OK, publikovaný našími žiakmi zo SOŠ pre telesne postihnutých žiakov

Nové číslo časopisu obsahuje:
Keď hovorilo námestie…
Za všetkým hľadaj ženu!?
Ťah na bránu
Imatrikulácia 2019
Ako prežiť prvý rok na intráku a neprísť pri tom o rozum
Rozhovor s naším pánom riaditeľom IPR


(PDF súbor, veľkosť: 1,6 MB)

Vložené: 12.12.2019

Riaditeľské voľno dňa 20.12.2019 a vianočné prázdniny
od 23.12.2019 do 7.1.2020

Vianočný stromček - ilustračný obrázok

Organizácia vyučovania:
Vo štvrtok 19.12.2019 končí vyučovanie o 11.35 h. Povinný odchod žiakov z internátu je 19.12.2019 do 12.00 h.
Vyučovanie začína po vianočných prázdninách v stredu 8.1.2020 a učí sa podľa rozvrhu hodín ako v párny týždeň. Príchod žiakov na internát je v utorok 7.1.2020.

Želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
Mgr. Jana Chromíková, riaditeľka školy

Vložené: 10.12.2019

Predstavujeme Vám naše učebné a študijné odbory, internát, rehabilitáciu,...

Vložené: 15.11.2019

Slávnostná imatrikulácia

Slávnostná imatrikulácia

Srdečne pozývame na slávnostnú imatrikuláciu žiakov prvého ročníka a prípravnej triedy, ktorá sa uskutoční 17. októbra 2019 o 17:00 v jedálni IPR.

Vložené: 08.10.2019

Absolventi stredných odborných škôl!

Máme ešte voľné miesto v dvojročnom pomaturitnom štúdiu 6308 N verejná správa.
Ak sa Vám nepodarilo zamestnať, ponúkame Vám možnosť rozšíriť si kvalifikáciu a získať druhú maturitu.

Vložené: 09.09.2019

Letné aktivity v CSPR

Letné aktivity v CSPR 2019Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba?

otvoriť PDF dokument

Vložené: 02.07.2019

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave (IPR) má viac ako 50 ročnú tradíciu. Naše zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom a úlohou odbornej a profesionálnej starostlivosti a prípravy v našom zariadení je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím všetky predpoklady, aby po jej úspešnom absolvovaní mohli sa aktívne uplatniť na trhu práce. Ako jediné špecializované zariadenie na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú ale čiastočne aj liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Zariadenie má vybudovaný bezbariérový prístup.

Hlavnú súčasť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu tvoria:

Do činnosti SOŠ pre ŽTP sa prijímajú žiaci so zdravotným postihnutím vo veku od 15 rokov. Ide spravidla o činnosť v oblasti prípravy mladých i dospelých ľudí so ZP na povolanie v štruktúre 3-ročných učebných odboroch, 4-ročných študijných odboroch, 2-ročného nadstavbového a pomaturitného štúdia . Súčasťou komplexnej prípravy v SOŠ pre ŽTP je taktiež prípravná trieda, ktorá trvá jeden rok a pomáha uchádzačom o štúdium zvládnuť vedomostné prekážky, ktoré im neumožnili zaradenie sa do učebného odboru. Neoddeliteľnou súčasťou sú zabezpečované služby starostlivosti a pomoci v oblasti sociálnej, zdravotno - preventívnej, a psychologickej.
Treba si uvedomiť, že žiak - študent a jeho rodič sú vlastne zákazníci. Znamená to, že škola musí napĺňať ich požiadavky na kvalitu vzdelania. Spokojný študent a spokojný rodič znamená spokojný zákazník, ktorý určite ocení naše kvalitné výchovno-vzdelávacie služby.
V rámci oblasti starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti si riešenie problémov ľudí tejto kategórie žiada systém poskytovaných služieb neustále zdokonaľovať a to tak, aby tieto boli dostupné pre každého občana so zdravotným postihnutím. Nezištne sa to dotýka aj zavádzania nových foriem a metód práce v našom IPR. Cieľ práce v IPR sa v súčasnom období neorientuje iba cestou prípravy žiakov na povolanie a jej úspešné ukončenie, ale aj ďalšieho pôsobenia a úspešného uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. K tomuto účelu je pri IPR vytvorený samostatný úsek „Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie“. Tento úsek zabezpečuje bezplatne činnosti v rámci informačno – poradenských služieb, testovania a overovania zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych sociálnych a rehabilitačných programov, ako aj aktivít, zameraných na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní sa na trhu práce a zamestnávateľom. Jeho činnosť je úzko prepojená taktiež z úsekom praktického vyučovania SOŠ pre ŽTP IPR, hlavne v oblasti ďalšieho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie klientov a pracovnej terapie.
V záujme naplnenia našich ako aj celospoločenských cieľov aktívne spolupracujeme s organizáciami a inštitúciami, zameranými na starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím – úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zväzmi a združeniami pre rôzne druhy postihnutia, chránenými dielňami a pod. Veľmi úzka spolupráca v rámci úseku SOŠ pre ŽTP je s autoškolou pre získanie vodičského oprávnenia, aj na upravených vozidlách, s Cechom zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia, s Celoslovenským zväzom knihárov, Slovenským zväzom telesne postihnutých a pod.
Snahou pracovníkov IPR Bratislava je neustále zdokonaľovať a zefektívňovať svoju prácu, zameranú na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri ich príprave, ako aj pomoci uplatnenia sa na trhu práce.
Postihnutým totiž súcit nestačí oni potrebujú predovšetkým prácu.
V súčasnom období v tomto smere prebieha v IPR transformačný proces predovšetkým na úsekoch SOŠ a CSPR.
Podrobnejšie informácie o tom komu IPR slúži, o hlavných činnostiach, konkrétnych službách, ktoré poskytujeme vrátane informácii zo života našich žiakov v SOŠ pre ŽTP, kontaktných adries, CSPR a ďalších informáciách sa dozviete na ďalších častiach našej webovej stránky.

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR Bratislava

 

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk